Gedragsregels

We willen dat SJO voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, een veilige omgeving is. Grensoverschrijdend gedrag (denk aan zaken als seksuele intimidatie of pesten) tolereren we binnen SJO niet!
Wij verlangen daarom van alle judoka’s en de mensen die zich inzetten als trainer, coach, in activiteitencommissies en bestuur en als vertrouwenspersoon dat zij de gedragsregels die bij hun functie horen kennen en zich eraan houden. De gedragsregels per functie binnen SJO vind je in dit document . Dit zijn de regels zoals geformuleerd door het CVSN (Centrum Veilige Sport Nederland).