Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
 • Topjudotoernooi Almere
  27 November 2022 08:00 - 17:00
page1image29409280

 

STICHTING TOPJUDO ALMERE

organiseert voor de 9e keer het

TOPJUDOTOERNOOI ALMERE

Het Topjudotoernooi is bedoeld voor zowel wedstrijdjudoka’s als breedtesporters, uit zowel binnen- als buitenland,
Voor de leeftijdscategorieën -8 (2016) t/m -senioren.
Bij de indeling wordt rekening gehouden met leeftijd, gewicht, graduatie en t/m -15 categorie ook wedstrijdervaring van de judoka.
Het toernooi vindt plaats op

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

in de

TOPSPORTHAL ALMERE

Pierre de Coubertinlaan 7 1362 LA Almere

Gratis toegang en gratis parkeren

NS-station Almere-Poort op 400 meter loopafstand

Tevens zoeken wij nog sponsors en vrijwilligers voor komend toernooi!!!

page1image29413232 page1image29410944 page1image29414896 page1image29410736page1image29413648

© Stichting Topjudo Almere

Op al onze correspondentie en communicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Dezen kunnen op uw verzoek kosteloos worden toegezonden.

Algemeen

 • Voor zowel wedstrijdjudoka’s als breedtesporters uit binnen- en buitenland.
 • Bij de indeling wordt rekening gehouden met leeftijd, gewicht, graduatie en t/m -15 categorie ook wedstrijdervaring.
 • Voor de leeftijdscategorieën -8 (2016) t/m senioren. Locatie
 • TOPSPORTHAL ALMERE
 • Pierre de Coubertinlaan 7

  1362 LA Almere

 • Gratis toegang en gratis parkeren
 • NS-station Almere-Poort op 400 meter loopafstand
 • Aanvang 9.00 uur

  Prijzen

 • Stichting Topjudo Almere laat voor dit toernooi unieke prijzen ontwerpen
 • De vereniging / sportschool met de meest behaalde punten ontvangt de TOPJUDO ALMERE ANDRÉ REUSER BOKAAL. Voordat het toernooi begint, leveren verenigingen / sportscholen bij de hoofdjurytafel de namen in van hun tien beste judoka’s.
 • Voor iedereen is er een herinnering. Inschrijving
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 13,00 per deelnemer. (incl. entreekosten
 • Het inschrijfgeld wordt in principe niet teruggestort bij niet tijdige afmelding van de judoka.
 • Geen individuele inschrijvingen; uitsluitend via club / vereniging. Pagina 2 van 4

page2image29419056 page2image29416560 page2image29418640

page2image29421760 page2image29421968

het maximum aantal deelnemers van 650 is bereikt. Hierna komt u automatisch op de reservelijst

van waaruit wij

page2image29422176

onze poules proberen te optimaliseren).

page2image29422384

 

page3image29416768 page3image29424256

 • Elke judoka dient in het bezit te zijn van een geldige JBN-pas en JBN-paspoort, voor internationale judoka’s geldt dat ze moeten zijn aangesloten bij de bond van het land waarvoor ze uitkomen.
 • Er geldt een maximum inschrijving van 30 judoka’s per sportschool / vereniging
 • Bij inschrijving gaat u akkoord met de informatie zoals in deze uitnodiging is verwoord als ook onze

  privacyverklaring (zie kopje AGV)

  Tijden / indeling

 • Na 30 oktober 2022, of zoveel eerder als mogelijk, krijgt u de deelnemerslijst toegestuurd. Controleer deze goed. Tot en met 5 november 2022 kunnen alle wijzigingen, uitsluitend via de email, worden doorgegeven. Dit doet u door het inschrijfformulier aan te passen en opnieuw aan ons te verzenden. Enkel gewichtswijzigingen kunnen nog tot en met 12 november 2022 worden doorgegeven, ook door middel van het aanpassen van het inschrijfformulier en dit formulier opnieuw te e-mailen. Circa één week voorafgaand aan het toernooi worden de definitieve weeg- en aanvangstijden verstuurd.
 • Voor de wedstrijdervaring hanteren we bij de -8 jaar, -10 jaar, -12 jaar en -15 jaar twee ervaring categorieën. o Ervaren: voor ervaren wedstrijdjudoka’s.

  o Recreant / beginnend voor judoka’s met geen tot weinig wedstrijdervaring.

  Hierbij gaan wij ervanuit dat de sportschool een ieder eerlijk opgeeft in de categorie waar de judoka ook daadwerkelijk thuishoort.
  Vanaf de -18 jaar en ouder zal er geen onderscheid meer worden gemaakt in ervaring categorie.

 • Er wordt een poule-systeem (halve competitie) gehanteerd. Voor de -18 jaar en oudere judoka’s volgen, indien mogelijk, kruisfinales.
 • Wedstrijdduur -8 / -10 / -12 bedraagt 2 minuten zuivere wedstrijdtijd, bij de -15 / -18 / -21 / senioren bedraagt de wedstrijdtijd 3 minuten zuiver.

  Dan-punten

• Registratie van dan-punten is mogelijk. Arbitrage

 • Wij streven ernaar om bij de +12-categorieën minimaal 4 arbiters per mat (3 op de mat) te hebben, en bij de -12- categorieën met 2 arbiter per mat (1 op de mat).

  Weging

 • Bij de weging dienen alle judoka’s een geldige JBN-pas en JBN-paspoort te tonen en aan de opgegeven gewichtsklasse te voldoen.
 • Als op de toernooidag blijkt dat een judoka niet aan de opgegeven gewichtsklasse (of anderszins) voldoet en daardoor moet worden omgepould, kan deze (mits het technisch of organisatorisch mogelijk is; dit ter bepaling door de Stichting Topjudo Almere) worden overgeschreven naar een andere klasse. De kosten hiervoor zijn € 5,00 en dienen ter plaatse contant en gepast te worden voldaan. Let wel, in verband met de dagindeling is overschrijven enkel naar een hogere gewichtsklasse mogelijk.

Pagina 3 van 4

page4image29575616 page4image29578736

 • Als uitgangspunt worden de JBN-gewichtsklassen gehanteerd, maar wij behouden ons het recht voor om klasse en/of categorieën samen te voegen en/of te wijzigen. Bij grote verschillen wordt met u contact opgenomen. Als een judoka niet kan worden ingedeeld, zullen wij vooraf contact met u opnemen en wordt het inschrijfgeld teruggestort.

  Coaches

 • Per 10 deelnemers wordt één coach toegelaten, met een maximum van 3. Voor de coachkaart betaalt u € 5,00 borg (gepast en contant). Bij het inleveren van de coachkaart krijgt u de borg weer terug.
 • Coaches dienen meerderjarig te zijn, en lid van de JBN (of van een door IJF / EJU erkende organisatie). Aansprakelijkheid
 • Stichting Topjudo Almere als ook Topsporthal Almere, dragen geen verantwoording voor schade geleden door ongevallen, diefstal of verlies in of nabij de sporthal.
 • Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan wedstrijden. AGV (privacy wetgeving)
 • Onze privacyverklaring is op onze website, www.topjudoalmere.nl, te raadplegen. Leest u deze vooraf goed door.
 • Gelijktijdig met het indienen van de inschrijving gaat u akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring
 • Voor jongeren onder de 18 jaar welke worden ingeschreven, zal de minderjarige toestemming moeten verkrijgen van ouder/voogd om aan het toernooi deel te nemen. Dit zal door de inschrijvende sportschool moeten worden gedaan en met het indienen van de inschrijving gaat de Stichting Topjudo Almere ervanuit dat deze toestemming verkregen is.
 • Tijdens het toernooi kunnen er ter promotie van Stichting Topjudo Almere foto’s worden gemaakt welke op onze website geplaatst worden of via social media worden gedeeld.

  Overige informatie

 • Het wedstrijdreglement van de JBN (Judo Bond Nederland) is van toepassing, tenzij in eerdere informatie anders is aangegeven.
 • Voor overige informatie kunt u onze website raadplegen www.topjudoalmere.nl of stuur een email naar info@topjudoalmere.nl
 • JBN-toernooigoedkeuringsnummer: JBN2022-0102
  Wij hopen u allen op zondag 27 november 2022 in onze TOPSPORTHAL te verwelkomen voor het 9e TOPJUDOTOERNOOI

  2022.

  Met sportieve groeten, namens het gehele bestuur van de Stichting Topjudo Almere, Johan Wijnen

  Secretaris / penningmeester

  Stichting Topjudo Almere

page4image29579776 page4image29579152 page4image29578320

Pagina 4 van 4