Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • Residentie toernooi Den Haag
    Startdatum: 08:00 op 13 November 2021
    Einddatum: 17:00 op 14 November 2021

Op zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 organiseert Judo Club Lu Gia Jen voor de achtste maal het Adidas-Internationaal Residentie Judotoernooi. De inschrijving staat open voor jongens/meisjes en dames/heren geboren in 2012 of eerder die lid zijn van een bij de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten club

Zaterdags zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar en -15 jaar tussen 09.00 en 17.30 uur plaatsvinden.
Voor de judoka’s geboren in 2004 en eerder (zo mogelijk onderverdeeld in laatste jaars -18 jaar, -21 jaar en senioren) starten de wedstrijden om 18.30 uur.

Indien er in een categorie bij de wedstrijden op zaterdag 13 november 2020 te weinig deelnemers zijn ingeschreven, kan de organisatie overgaan tot het op verantwoorde wijze samenvoegen van categorieën.

Judoka’s geboren in 2007 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen (categorie -15 jaar èn het JBN meetmoment) worden ingeschreven. Helaas bestaat er online nog geen mogelijkheid voor twee categorieën in te schrijven. Stuur in dit geval derhalve een los inschrijfformulier mee !

Bij het JBN meetmoment op zondag zullen uiteraard geen leeftijds- of gewichtscategorieën worden samengevoegd.

Plaats: Aanvang:

Aantal matten: Aantal deelnemers: Weging:

Sportcampus Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 te 2533 SR Den Haag

Weging zal beide dagen worden opengesteld vanaf 07.15 uur, terwijl de eerste wedstrijden om 09.00 uur zullen beginnen.
Uiterlijk één week voor het toernooi ontvangen de deelnemende verenigingen/sportscholen de weeg- en aanvangstijden.

8 matten
Naar verwachting 1500 judoka’s, verdeeld over twee wedstrijddagen.

Voor de wedstrijden op zaterdag vindt de weging plaats op de wedstrijddag en is deze voor elke deelnemer verplicht.

UITSLUITEND voor deelnemers aan het meetmoment op zondag, bestaat de mogelijkheid zaterdags tussen 18.30 en 19.30 uur te wegen.
Dit is optioneel, waarbij zondags een controle weging kan plaatsvinden op basis van de IJF-5% regel.

Maakt de judoka gebruik van de weging op zaterdag, dan komt daarmee de mogelijkheid op zondag te wegen te vervallen !

De weegschalen zijn geijkt en het aangegeven gewicht is beslissend.

Wijzigingen in opgegeven gewicht kunnen tot 7 november 2021 kosteloos via mail info@adidas-irjt.nl worden doorgegeven.
Een gewichtswijziging nà 7 november 2021 is alleen mogelijk op de wedstrijddag tegen betaling van € 2,00 per judoka.

Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of geen geldige JBN-lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit het paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden uitgesloten.

Voor JBN-leden met een “oranje kaart”, bestaat de mogelijkheid tijdens dit toernooi danpunten te registreren.

Let op: voor alle leeftijdscategorieën wordt het wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie gehanteerd, dus altijd minimaal twee wedstrijden.

Indien er minder dan zes judoka’s in een gewichtsklasse zijn, zal het bijbehorende poulesysteem worden gehanteerd.

Voor deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2005, 2006, 2007) geldt dit toernooi als één van de JBN-meetmomenten /selectie criteria voor deelname aan het internationale traject categorie -18 jaar in 2022.

De wedstrijden worden volgens het systeem van dubbele eliminatie gehouden.

In alle leeftijdscategorieën zijn per gewichtsklasse een 1e, een 2e en twee 3e prijzen beschikbaar.

 

locatie  

Adres
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22, Den Haag, Canada, 2533 SR