Helaas, de kaartverkoop voor deze voorstelling is gestopt.
  • Open Twents Kampioenschap
    18 December 2022 08:00 - 17:00

Ippontime.nl Open Twents 2022

Op zaterdag 17 en zondag 18 december 2022 organiseren Judo Promotion Twente, Stichting Judosport Oost en Top Judo Twenthe de derde editie van het Ippontime.nl Open Twents. Het toernooi is goedgekeurd door de JBN en geldt als officieel meetmoment -17 voor internationale kwalificatie in 2023.

Uitgenodigd zijn judoka’s geboren in 2012 of eerder die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo Federatie.

 

Op zondag 18 december 2022 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar, -15 jaar en 17+ plaatsvinden.

 

Aanvullend

Judoka’s geboren in 2008 kunnen desgewenst voor beide leeftijdscategorieën -15 en -17 worden ingeschreven.

Locatie

Sporthal Het Diekman, J.J. van Deinselaan 22, 7541 BR Enschede. Telefoonnummer: 053-4803010

Wedstrijdsysteem

  • Wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie.
  • Poulesysteem bij 5 of minder deelnemers.
  • Bij voldoende deelname wordt de 17+ op leeftijd ingedeeld.
  • De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor om gewichts -en leeftijdsklassen samen te voegen.

Inschrijven en inschrijfgeld

Voor de leeftijdsklassen -17 en 17+ bedraagt het inschrijfgeld € 16,-. Voor de overige leeftijdsklassen is het inschrijfgeld € 11,-. Bij over-inschrijvingen wordt het inschrijfgeld teruggestort. Bij inschrijving geeft u automatisch toestemming voor de elektronische opslag en het openbaar maken van de wedstrijdresultaten en het maken en publiceren van foto’s en beeldmateriaal.

Sluitingsdatum

De inschrijving sluit echter bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie is bepaald. Het JBN meetmoment -17 kent geen maximum, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.

Gewichtswijzigingen

Op www.jbn.toernooi.nl kunnen alle inschrijvingen worden bekeken en gecontroleerd. Gewichtswijzigingen kunnen kosteloos worden doorgegeven tot dinsdag 6 december 20.00 uur. Op de wedstrijddag zijn de kosten voor ompoulen € 5,-.

Weging

Bij de weging vindt controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich in een weegronde maximaal twee keer melden. Er geldt een maximale overschrijding van 100 gram. Deelnemers in de leeftijdscategorie -17 krijgen de mogelijkheid om op vrijdag 16 december tussen 19:00 en 20:00 uur te wegen. Deelnemers in de leeftijdscategorie -12, -15 en 17+ krijgen de mogelijkheid om op zaterdag 17 december tussen 16:00 en 17:00 uur te wegen. Dit is optioneel waarbij op de wedstrijddag een controle-weging kan plaatsvinden op basis van de 5% regel. Maakt de judoka gebruik van de weging op de dag ervoor, dan komt daarmee de mogelijkheid om op de wedstrijddag te wegen te vervallen.

Deelnemerskaarten

Er wordt geen gebruik gemaakt van deelnemerskaarten. De judoka kan zich direct melden bij de weging. De clubs ontvangen een week van tevoren een bericht met de weeg -en aanvangstijden. Ook zal dit via de website bekend worden gemaakt.

Coachkaarten

Per club wordt voor elke 5 judoka’s een coachbandje verstrekt. Tijdens het toernooi dient het coachbandje duidelijk zichtbaar gedragen te worden.

Dan-punten

Met een JBN Oranje Kaart is het mogelijk om dan-punten te behalen.

Aansprakelijkheid

Deelname is op eigen risico. Judo Promotion Twente, Judosport Oost en Top Judo Twenthe of haar vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijvoorbeeld blessures of het in ongerede raken van eigendommen tijdens, vooraf of na afloop van het toernooi.

Toegangsprijs publiek

De toegangsprijs voor het publiek bedraagt € 5,- per persoon per dag. Een passe-partout voor beide dagen kost € 7,50. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree.

Communicatie

  • Website: www.opentwentsjudokampioenschap.nl