Helaas, de kaartverkoop voor deze voorstelling is gestopt.
  • Open Rotterdamse Judo Kampioenschappen
    5 February 2022 08:00 - 17:00

Op zaterdag 5 februari 2022 zullen de volgende judoka’s in actie komen:

Jongens en meisjes:

-12 – 2012, 2011

-15 – 2010, 2009, 2008

Heren en dames:

-21 – 2004, 2003, 2002

+21 – 2001 en eerder

 

Let op: besloten is om -23 en +23 samen te voegen naar +21

 

Gewichtsklassen jongens/heren:

-12:                 -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg

-15:                 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg
-21:                 -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

+21:                 -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 kg

 

Gewichtsklassen meisjes/dames:

-12:                 -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg
-15:                 -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg
-21:                 -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg

+21:                 -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 kg

 

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de organisatie beslissen om leeftijden/gewichten samen te voegen. Wij zullen de regels van de JBN volgen m.b.t. de indelingen en wedstrijden.

De weegtijden zullen ongeveer 1 week voor aanvang toegezonden worden en bekend worden gemaakt via de website en de social media kanalen.

Per 7 judoka’s zal er een coachkaart verstrekt worden, met een maximum van 3 kaarten per club. Er wordt van de coaches verwacht dat zij zich zullen gedragen en de aanwijzingen van de organisatie zullen opvolgen. Indien dit niet opgevolgd wordt kan de desbetreffende coach worden verwijderd uit de zaal.

De deelnemer moet lid zijn van de JBN of bij de EJU/IJF aangesloten clubs.

Indien er geen bondspaspoort en/of geldig lidmaatschapskaart kan worden overlegd, behoud de organisatie zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deelname.

De wedstrijdorganisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade in welke vorm dan ook.

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud en afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. COVID-19. Wij kunnen hierdoor moeten beslissen om het toernooi met minder deelnemers door te laten gaan of het toernooi in zijn geheel te annuleren.

De toernooiorganisatie zal zich conformeren aan de op dat moment geldende COVID-19 regels. Wij zullen u hier vie telegram over informeren.