Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.
  • Open Twents 2023
    Startdatum: 08:00 op 16 December 2023
    Einddatum: 17:00 op 17 December 2023

Ippontime.nl Open Twents 2023
Op zaterdag 16 en zondag 17 december 2023 organiseren Judo Promotion Twente, Stichting Judosport Oost en Top
Judo Twenthe de vierde editie van het Ippontime.nl Open Twents. Het toernooi is goedgekeurd door de JBN en geldt
als officieel meetmoment -17 voor internationale kwalificatie in 2024.

Uitgenodigd zijn judoka’s geboren in 2013 of eerder die lid zijn van een bij de Judo Bond Nederland aangesloten
vereniging en buitenlandse judoka’s die zijn aangesloten bij een sportbond die erkend is door de Internationale Judo
Federatie.

Zaterdag 16 december 2023
Op zaterdag 16 december 2023 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorie -17 plaatsvinden.

Zondag 17 december 2023
Op zondag 17 december 2023 zullen de wedstrijden voor de leeftijdscategorieën -12 jaar, -15 jaar en 17+
plaatsvinden.

Tweede inschrijving
Judoka’s geboren in 2009 mogen desgewenst voor wedstrijden op beide toernooidagen (-15 en -17) worden
ingeschreven. Hierbij geldt een combikorting van € 5,-.

Locatie
Sporthal Het Diekman, J.J. van Deinselaan 22, 7541 BR Enschede.
Telefoonnummer: 053-4803010

Categorie Geboortejaar Gewichtsklassen (kg)
Jongens (-17) 2007-2008-2009     -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90
Meisjes (-17) 2007-2008-2009      -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70

Categorie Geboortejaar Gewichtsklassen (kg)
Jongens (-12) 2012-2013              -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50
Meisjes (-12) 2012-2013                -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48
Jongens (-15) 2009-2010-2011    -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66
Meisjes (-15) 2009-2010-2011     -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63
Jongens (17+) 2006 en eerder     -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100
Meisjes (17+) 2006 en eerder      -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78

Wedstrijdsysteem
• Wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie.
• Poulesysteem bij 5 of minder deelnemers.
• Bij voldoende deelname wordt de 17+ op leeftijd ingedeeld.
• De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor om gewichts -en leeftijdsklassen samen te voegen.

Sluitingsdatum
Alle inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk op zondag 26 november 2023 in het bezit te zijn van het
wedstrijdsecretariaat. De inschrijving sluit echter bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de
organisatie is bepaald. Het JBN meetmoment -17 kent geen maximum, echter de uiterste inschrijfdatum dient in
acht genomen te worden.

Gewichtswijzigingen
Gewichtswijzigingen kunnen kosteloos worden doorgegeven tot dinsdag 5 december 20.00 uur. Op de wedstrijddag zijn de kosten voor
ompoulen € 5,-.

Weging
Bij de weging vindt controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich in een
weegronde maximaal twee keer melden. Er geldt een maximale overschrijding van 100 gram. Deelnemers in de
leeftijdscategorie -17 krijgen de mogelijkheid om op vrijdag 15 december tussen 19:00 en 20:00 uur te wegen.

Deelnemers in de leeftijdscategorie -12, -15 en 17+ krijgen de mogelijkheid om op zaterdag 16 december tussen
16:00 en 17:00 uur te wegen. Dit is optioneel waarbij op de wedstrijddag een controle-weging kan plaatsvinden op
basis van de 5% regel. Maakt de judoka gebruik van de weging op de dag ervoor, dan komt daarmee de mogelijkheid
om op de wedstrijddag te wegen te vervallen.

Deelnemerskaarten
Er wordt geen gebruik gemaakt van deelnemerskaarten. De judoka kan zich direct melden bij de weging. De clubs
ontvangen een week van tevoren een bericht met de weeg -en aanvangstijden. Ook zal dit via de website bekend
worden gemaakt.

Coachkaarten
Per club wordt voor elke 5 judoka’s een coachbandje verstrekt. Tijdens het toernooi dient het coachbandje duidelijk
zichtbaar gedragen te worden.

Dan-punten
Met een JBN Oranje Kaart is het mogelijk om dan-punten te behalen.

Aansprakelijkheid
Deelname is op eigen risico. Judo Promotion Twente, Judosport Oost en Top Judo Twenthe of haar vrijwilligers zijn
op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijvoorbeeld blessures of het in ongerede raken van eigendommen tijdens,
vooraf of na afloop van het toernooi.

Toegangsprijs publiek
De toegangsprijs voor het publiek bedraagt € 5,- per persoon per dag. Een passe-partout voor beide dagen kost €
7,50. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree.

• Website: www.opentwentsjudokampioenschap.nl

locatie  

Adres
J. J. van Deinselaan 22, Enschede, 7541 BR, Nederland