• DK -18
    15 February 2020 08:00 - 17:00

De sluitingsdatum wordt strak nageleefd. Gewichtswijzigingen via jbn.toernooi.nl of per mail (wedstrijdsecretariaaton@gmail.com), alleen door de sportschool of vereniging, worden meegenomen tot zondagavond 23:59 uur voor het DK.
Voor het DK-12, DK-15 en het DK-18 geldt: Overpoulen op de wedstrijddag is toegestaan, maar kost €5,- en dient ter plekke te worden voldaan!

Het gebruik van een blauwe judogi is naast de witte judogi toegestaan. Men is hier echter niet toe verplicht. Op het NK -18 is het gebruik van een blauwe judogi en het dragen van een officieel EJU/IJF naamembleem verplicht.

Bij de weging moet iedere judoka zich met een volledig ingevuld JBN-paspoort, voorzien van een gelijkende pasfoto én een geldige JBN-lidmaatschapspas melden.

Tevens geldt bij het DK -18 en bij het DK-15 dat elke judoka moet kunnen aantonen dat deze de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit kan uitsluitend middels een geldig Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart. LET OP: Een rijbewijs is hiervoor niet geschikt, omdat daar geen nationaliteit op aangegeven staat. Ook het tonen van een kopie/foto is niet geldig. Als judoka’s op basis van het niet-naleven van bovenstaande worden uitgesloten van deelname, is dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de judoka zelf.

Indien de benodigde papieren bij districtskampioenschappen niet voor het einde van de weging kunnen worden overlegd betekent dit automatisch uitsluiting.

locatie  

Adres
Stationsstraat 30, Markelo, 7475 AM, Nederland