Helaas, de kaartverkoop voor deze voorstelling is gestopt.
  • BSV Anbergen - Hardenberg (U10/U12/U15)
    5 October 2019 07:00 - 18:00

 

Uitnodiging voor het judotoernooi op

 

Zaterdag 5 oktober 2019

BSV Anbergen, afdeling Hardenberg, nodigt u uit om deel te nemen aan het jaarlijkse judotoernooi op bovengenoemde datum.

Plaats: Sporthal de Beek
Hondsdraf 38 , 7772 LZ Hardenberg(wijk Baalderveld) , Telefoon : 0523-260688
Voorwaarden: het lidmaatschap van Judo Bond Nederland is verplicht. Dit moet desgevraagd worden aangetoond door een geldig JBN paspoort .
Leeftijd: geboren in 2014 en eerder .
Inschrijving: de inschrijvingen dienden uiterlijk vrijdag 15 september 2019 in ons bezit te zijn. Als vereniging hebben wij een maximum van 550 deelnemers gesteld.
Inschrijfgeld: het inschrijfgeld bedraagt € 8,50. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 12 september 2019 te worden overgemaakt op het rekeningnummer NL34RABO0312973047 ten name van Budo Sport Vereniging Anbergen, Afdeling Hardenberg onder vermelding van uw clubnaam en aansluit nummer, toernooi datum en aantal deelnemers.
Indeling: de indeling vind plaats in poules (halvekompetitie) naar leeftijd en gewicht zomogelijk op graden .
De indeling wordt zo spoedig geplaatst op de site van district noord
Gewichtsklassen: wij hanteren de geldende normen van Judo Bond Nederland. De organisatie behoudt zich het recht voor om gewichtsklassen en/of leeftijds categorieen te wijzigen bij onvoldoende deelnemers .
Wijzigingen: wijziging kunnen tot uiterlijk 2 oktober 2019 worden doorgegeven. Bijvoorkeur per e-mailVoor het ompoulen op de toernooidag , indien nog mogelijk , wordt een bedrag van € 5,00 gevraagd .
Weging: de weging is verplicht voor aanvang van de wedstrijden. Deelnemers die onjuiste informatie hebben verstrekt over hun leeftijd, band of gewicht, worden van deelname uitgesloten.
Prijzen: bij 3 tot en met 6 deelnemers in een poule, zijn er drie prijzen. Bij poules van 7 of meer deelnemers zijn er 4 prijzen. In ieder geval krijgen alle deelnemers tijdens de weging een toernooi herinnering.
Dangraadpunten: op dit toernooi kunnen dangraadpunten worden gehaald. De desbetreffende oranje kaart moet wel worden meegenomen.
Coachkaarten: aan iedere deelnemende club wordt per 10 deelnemers 1 coach- of begeleiderkaart verstrekt. Hiervoor wordt een borg gevraagd van €5,00
Toegangsprijs: deze bedraagt €3,00 en geld enkel voor toeschouwers van 13 jaar en ouder.
Aansprakelijkheid BSV Anbergen, afdeling Hardenberg, is voor, tijdens of na het toernooi niet verantwoordelijk voor kosten die ontstaan als gevolg van een ongeval tijdens het toernooi of als gevolg van diefstal etc.

Wij hopen dat u met interesse deze uitnodiging hebt gelezen en aanleiding ziet uw judoka’s in te schrijven. Rest ons niet anders dan u en uw judoka’s een goede en plezierige vakantie te wensen.

Met vriendelijke groet:
BSV Anbergen, afdeling Hardenberg
Lennard Meijer, voorzitter .

locatie  

Telefoon locatie 0523-260688

Adres
Hondsdraf 38, Hardenberg, 7772 LZ, Nederland