Helaas, de kaartverkoop voor deze voorstelling is gestopt.
  • Bartje Toernooi
    11 April 2020 08:00 - 17:00
Datum: Zaterdag 11 april 2020
Locatie: Sporthal Olympus, Mr. Groen van Prinstererlaan 100, 9402 KG Assen
Deelname: Jongens, meisjes dames en heren die in het toernooijaar de leeftijd van 8 jaar bereiken en ouder .
Gewichtsklassen: De judoka’s worden in principe ingedeeld a.h.v. de JBN klasse indeling. De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklassen/ leeftijdsklassen samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is. (bv onvoldoende deelname in een bepaalde klasse).
Wedstrijdsysteem: Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse: enkelvoudige poule, meervoudige poules met finalepoule (resultaat uit voorronde gaat mee naar finalepoule).
Voor de leeftijd van 12 jaar en ouder geldt dubbele eliminatie. Poulesysteem bij 5 deelnemers of minder .
Prijzen: Enkelvoudige poulesysteem drie prijzen. Meervoudige poulesysteem 4 prijzen. Alle deelnemers krijgen een herinnering. De 3 best presterende verenigingen/scholen ontvangen een wisselbokaal. (Opgave deelnemers wisselbokaal kunt U halen bij de hoofdjury en voor 9.30h aldaar inleveren .)
Dangraadpunten: Het is mogelijk om dangraadpunten te behalen .
Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per ingeschreven deelnemer.
Deelnemerskaarten: Circa 3 weken voor aanvang van het toernooi worden de Deelnemerskaarten naar uw contactpersoon toegestuurd. Hierop staat de ingedeelde poule, wegingstijd en aanvangstijd vermeld. Tevens de gegevens m.b.t ompouling.
Ompoulen: Zie Deelnemerskaart. Op de wedstrijddag zelf zijn de kosten € 5,00.
Coachen: De organisatie bepaalt het aantal coachkaarten naar rato van het aantal deelnemers per tijdsblok. Deze zijn op de wedstrijddag af te halen bij de infostand in de sporthal. Statiegeld € 5,-.
Toegang zaal: Deelnemers alleen gedurende hun tijdsblok op vertoon van hun Deelnemerskaart. Coachers/begeleiders op vertoon van hun Coachkaart (tijdsblokgebonden !)
Hoofdjury: Deze is gerechtigd om alle beslissingen te nemen die zij voor een goed verloop van het toernooi nodig achten.
Aansprakelijkheid: De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, vermissing of diefstal van eigendommen.
Tribune: Entree € 2,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.

De Bartje-Toernooi commissie en zijn vrijwilligers hopen u te mogen verwelkomen op ons BartjeToernooi op 11 april 2020 !
Met sportieve groet,
Julian Baas
Budovereniging Asahi

locatie  

Adres
Mr. Groen van Prinstererlaan 100, Assen, 9402 KG, Nederland