De Basics

SJO (Stichting Judosport Oost) verzorgt sinds 1991 judotrainingen en andere activiteiten die de beoefening van judo bevorderen. “SJO verzorgt” heeft alleen betekenis, omdat heel veel mensen zich inzetten voor dit doel!

Wij vormen met elkaar een club waarin kinderen zich via judo (ju – do, de zachte weg) kunnen ontwikkelen tot waardevolle leden van de samenleving. We zijn trots dat we daaraan een bijdrage kunnen leveren. Maar dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. We werken immers met kinderen in kwetsbare leeftijden.
Verantwoordelijkheden

  • voor judokas
  • voor ouders/verzorgers

maar zeker ook

  • voor trainers
  • voor coaches
  • voor vrijwilligers
  • voor bestuursleden

Als je in één van deze functies binnen SJO werkt/traint wordt een goed voorbeeld van je verwacht! Daarom vragen we van je om een aantal principes te onderschrijven en te laten zien in je gedrag. Deze principes zijn al eeuwen oud en vormen de basis van alle budosport.

Jin Verdraagzaamheid
Elk mens is verschillend en verdient respect. Judo is een open oog hebben voor wat je emand kunt leren. Dat is zo op de mat èn buiten de mat! Je leert van de leraar en van elkaar! Elke training opnieuw! En bij elke clubactiviteit! Denk dus niet: wat een dom gedrag! Of: mijn band is hoger! Maar: waarom doet hij zo? Of: Hoe kan ik hem helpen?

Binnen SJO tolereren we geen pestgedrag en geen sexueel intimiderend gedrag!

Van iedereen verwachten we dan ook dat hij/zij iemand aanspreekt op ongewenst gedrag en/of dit meldt bij het bestuur (voorzitter@judosportoost.nl) of bij de vertrouwenscontactpersoon (Hanny Toebes 06-40513991).

Bij de vertrouwenspersoon kun je ook zelf terecht als je gepest wordt of je sexueel geïntimideerd voelt. Deze persoon is opgeleid om dergelijke situaties te beoordelen en met de betrokkenen naar een oplossing te zoeken.

Jisei Zelfbeheersing
Judo is meer dan je spieren trainen. Judo is jezelf leren kennen. Daardoor kun je anderen beter helpen. Bijvoorbeeld: door in de training je eigen angst om te vallen te voelen (en ja hoor die heeft iedereen wel eens!), door die angst te overwinnen door goed te leren vallen, kun je diezelfde angst bij je maatje zien en hem helpen die te overwinnen.

Op de mat oefen je om ook buiten de mat om te gaan met je eigen emoties (angst, boosheid,…) en deze om te zetten in een positieve reactie.

Van coaches en anderen langs de mat of op de tribune verwachten we dus ook diezelfde beheersing! Schelden op tegenstanders of scheidsrechters willen we absoluut niet zien!

Rei Respect en vriendschap
Judo leert ons om aandacht te hebben voor elkaar en voor onze omgeving. Die aandacht verdienen we als we winnen èn als we verliezen. We feliciteren onze tegenstanders met een overwinning, maken ze niet belachelijk als ze verliezen. We houden contact als iemand tijdelijk niet kan meedoen door ziekte of blessure.

We houden de dojo en de kleedkamer schoon en verzorgen onszelf (nagels!).

Op toernooidagen helpen we elkaar om de dag tot een succes te maken, na afloop zorgen we samen dat de zaal weer schoon wordt.

Makoto Eerlijkheid
Iedereen maakt fouten. Als dat voorkomt, spreken we dat binnen SJO naar elkaar uit en werken we met elkaar aan verbetering. Als we er samen niet uitkomen, vragen we hulp. Dat kan, afhankelijk van het onderwerp, zijn aan een ouder, een collega vrijwilliger, de vertrouwenscontactpersoon (Hanny Toebes 06-40513991), een trainer (sirach@judosportoost.nl of stijn@judosportoost.nl) of een bestuurslid (secretaris@judosportoost.nl).
Gi Integriteit
Elke vrijwilliger zet zich belangeloos in voor SJO. Vrijwilligers worden niet betaald. Gemaakte kosten kunnen uiteraard wel worden vergoed. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij geen met SJO conflicterende (financiële) belangen heeft in andere judoverenigingen. Wanneer dat wel zo is legt hij/zij dat voor aan het bestuur (voorzitter@judosportoost.nl). Het bestuur beslist dan over de verenigbaarheid.
Chu Trouw
Iedereen binnen SJO houdt zich aan afspraken. Dat wil zeggen op tijd komen op de training, op een vergadering, voor het vervoer naar een toernooi enz. Wanneer je in de wedstrijdselectie mag deelnemen zijn er extra afspraken o.a. over voeding en kleding.

Gedrag binnen en buiten SJO laat zien waar we voor staan.

Meiyo Eer
Wanneer je voor SJO werkt, in wat voor functie ook, is dat eervol om te doen. Het betekent immers dat SJO je toevertrouwt om dat te doen. Straal dat ook uit!

Binnen SJO kun je altijd wat doen: lootjes verkopen op een toernooidag, broodjes smeren voor een lunch bij een judodemonstratie, tafeljury zijn bij wedstrijden en nog veel meer!

Yu Moed
Het vergt moed om je eigen onzekerheden te erkennen en te overwinnen. Met judo helpen we elkaar om dat te doen. Dat geldt op de mat èn buiten de mat! Je leert kritiek te geven en te ontvangen. Maar daarvoor is wel een veilige ruimte nodig om daarin te oefenen. Onze ambitie bij SJO is om die ruimte te bieden. Dat geldt in onze dojo èn daarbuiten bij al onze activiteiten!