Aanmelden lessen / betalingsvoorwaarden

 • Bij aanmelding dient een éénmalige bijdrage van €6.00 aan inschrijfgeld te worden voldaan.
 • De minimale lesperiode bedraagt 6 maanden. De opzegtermijn is 1 maand ingaande per de 1ste van de maand en wordt reglementair in rekening gebracht.
 • Alleen schriftelijke aanmeldingen en opzeggingen worden in behandeling genomen
 • Bij aanmelding als judoka bij SJO, geeft men tevens SJO de machtiging om de judoka als lid aan te melden bij de Judo Bond Nederland. De hiermee samenhangende (jaar)contributie dient de judoka rechtstreeks apart aan de Judo Bond Nederland te betalen. Dit is verplicht in verband met de officiële erkenning en collectieve aansprakelijkheidsverzekering.
 • Bij opzegging van de lessen bij SJO (uitschrijfformulier) vervalt niet automatisch het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland, de judoka dient zich zelf af te melden bij de Judo Bond Nederland. Indien men overstapt naar een andere judoschool kunnen wij dit doorgegeven aan de JBN.
 • Betalingen dienen te worden voldaan door middel van het verstrekken van een doorlopende incassomachtiging. Judoka (of ouders / verzorgers) ontvangt maandelijks een factuur.
 • Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer heeft SJO het recht u de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de betalingsachterstand voldaan is. Het lesgeld loopt echter wel door.
 • SJO behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Middels een publicatie zal de judoka minimaal 1 maand van te voren hiervan op de hoogte worden gesteld.

Officiële feestdagen en vakanties

 • Op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen reguliere lessen. Houdt onze facebookpagina in de gaten voor mogelijke andere activiteiten tijdens de vakanties. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het totale lesgeld voor een jaar is verdeeld over 12 vaste maandtermijnen.

Aansprakelijkheid

 • Stichting Judosport Oost is niet aansprakelijk voor door u geleden schade tijdens de lessen of bij deelname aan wedstrijden.

AVG

 • Uw gegevens worden door SJO met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren we in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.

Overige algemene voorwaarden / gedragsrichtlijnen

 • Omkleden dient te geschieden in de daarvoor beschikbare ruimte.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt dient men zich niet buiten de mat te begeven zonder schoeisel.
 • Meisjes dragen een T-shirt onder hun judopak.
 • Lang haar dient vastgezet te worden in een knot of vlecht.
 • Nagels dienen kort gehouden te worden om letsel bij medejudoka’s te voorkomen.
 • Draag geen sierraden tijdens de les.
 • Geen etenswaren of drinken op de mat.
 • Tijdens de les van de mat? Vraag het aan je trainer. Ga niet zomaar de mat af.