Voor scholen

Met het VEOS-project hebben we op negen basisscholen in Enschede de lesmethode Respons toegepast. Van elke basisschool hebben gemiddeld vier groepen deelgenomen. Elke groep kreeg gelijktijdig les van drie docenten van drie verschillende verenigingen. Naast de Respons-methode werd tevens aandacht besteed aan de eigen specifieke vechtsporten.

De basisschoolleerlingen kregen in zeven lessen verspreid over zeven weken, kennis en vaardigheden om op een effectieve manier om te gaan met pesten en groepsdruk. De werkvormen die hierin zijn opgenomen dragen bij aan een positieve ontwikkeling op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

De lessen op de club in de Twentehallen hoorden bij het VEOS-project als geheel, maar hadden een facultatief karakter. Hierbij waren ook alle drie de trainers aanwezig en deze gecombineerde lessen waren exclusief toegankelijk voor de leerlingen van de basisschool die op dat moment actief deelnamen aan het project.

Het VEOS-project werd mede gefinancierd middels subsidies van het ZonMw voor het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015. Voor de scholen waren hieraan geen kosten verbonden.

Afgeronde projecten in 2013-2014: CBS Prins Maurits, GBS De Bron, OBS Het Pathmos en KBS Sint Jan. In het schooljaar 2014-2015 zijn we aan de slag gegaan op OMBS Wielerbaan, CBS Drakensteyn, GBS De Fontein, OMDS Europa en OBS Het Lang.

Wilt u meer informatie over het VEOS-project? Mail dan naar secretaris@judosportoost.nl of bel naar 06-42643098.