Raymon Haveman nieuwe trainer

Raymon is geboren in Enschede in 1973 en actief in de judo sinds 1981. Hij heeft de 1e dan. Raymon heeft al op jonge leeftijd ervoor gekozen geen wedstrijd carrière te volgen, maar zich meer te richten op de technische en pedagogische kant van het judo.  Hij is begonnen met lesgeven en coachen toen hij 16 jaar was en heeft zijn scheidsrechtersdiploma in 1990 gehaald, in 2016 is hij geslaagd voor de licentie 3A. Werken met jeugd en jongeren is zijn grootste passie en is daarom ook Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren. Hij heeft gewerkt als groepsleider en leidinggevende in de jeugdhulpverlening. Zijn expertise ligt op het vlak van licht verstandelijke gehandicapte jongeren, jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD en gedragsproblematiek. Vanaf 2016 zal hij lessen gaan verzorgen op woensdag in Enschede zuid en op vrijdag in Enschede noord.

Raymon3