Project VEOS

In de zomervakantie van 2013 is het ons gelukt om subsidie binnen te halen voor het VEOS-project! VEOS staat voor Vechtsport en Onderwijs Samen en samen met Ji Do Kwan R.E. Van der Kloor en Taekwondo Twente geven we lessen op diverse scholen in Enschede. Tijdens deze lessen worden leerlingen kennis en vaardigheden aangeleerd om op een goede manier om te gaan met pesten en groepsdruk. Tegelijkertijd maken de basisschoolleerlingen vrijblijvend kennis met de drie sporten. Elk project bestaat uit 7 lessen op school en 7 lessen op de club (buitenschools).

Vorig jaar hebben we VEOS-projecten verzorgd op CBS Prins Maurits, GBS De Bron, OBS Het Pathmos en KBS Sint Jan. We konden rekenen op veel enthousiasme en positieve reacties van leerlingen, leerkrachten èn ouders.

De lessen op GBS De Bron werden feestelijk afgesloten met de komst van Stadsdeelmanager West, Hans Koning ter Heege. De leerlingen kregen hun VEOS-certificaten uitgereikt en de samenwerking werd onderstreept met het ondertekenen van het VEOS-convenant. Hiermee zijn wij uitgebreid in de plaatselijke media gekomen.

Op alle scholen hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de leerlingen en hun plezier in de sport. Enkele leerlingen hebben we al mogen verwelkomen bij één van de clubs en anderen zitten nu in een speciale kennismakingsperiode waarin ze kunnen profiteren van korting op hun lidmaatschap.

Na de zomer van 2014 zijn we weer gestart op OMBS De Wielerbaan. Vervolgens kwamen CBS Drakensteyn en GBS De Fontein aan bod. Na de voorjaarsvakantie ODBS Europa en tot slot verzorgden wij de lessen op OBS Het Lang.

We mogen terugkijken op een geslaagd project met in de gehele periode een mooie ledentoename van 100 nieuwe leden!

Klik hier voor de flyer