Methode Respons

In de VEOS-lessen wordt gewerkt met de methode Respons die ontwikkeld is door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM). Het NIVM is hèt maatschappelijk instituut op het gebied van vechtsporten.

Respons is een op vechtsport gebaseerde bewegingsmethode die helpt bij het aanpakken van maatschappelijke problemen. Leerlingen krijgen aansprekende oefeningen die het mogelijk moeten maken op een weloverwogen en effectieve wijze om te gaan met lastige en bedreigende situaties. Deze worden niet als ‘probleem’, maar als ‘uitdaging’ gepresenteerd. Respons gaat er daarbij vanuit dat je ‘de keuze’ hebt om het probleem aan te pakken.

De oefeningen zijn uitdagend en sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. De lessenreeks is thematisch opgezet en in zeven lessen komen de onderstaande thema’s aan bod:

• Stevig in je schoenen staan
• Stop, tot hier en geen stap verder
• De taal van ons lichaam
• Als het dan toch moet
• Hulp vragen en hulp bieden
• Vertrouwen in jezelf en in de ander

De achterliggende principes uit de vechtsport als doorzettingsvermogen, respect hebben voor een ander, incasseringsvermogen en zelfvertrouwen sluiten hier mooi bij aan.

methoderesposn